Hỏi đáp Hóa Học

 • giúp em vói !

  bởi Nguyễn Mai ngày 16/11/2017

  cho 4,8 g Mg vào HCl thu được sản phẩm là Khí H2 và 19g MgCl2

  a/ viết phương trình hóa học xảy ra b/ Khí H2 sinh ra được đem đốt chúng trong 3,2 g khi Oxi thu được 3,6 g H2O -tính khối lượng đã phản ứng với Mg ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tập hóa

  bởi Huỳnh Phát ngày 16/11/2017

  cho 5.5 gam hỗn hợp bột al và fe trong đó số mol al gấp đôi số mol fe vào HNO3 1M sau khi phan ứng xay ra hoàn toàn thu dc V lít NO Tính V

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 13/11/2017

  hoa tan hh x gom 0,1 mol cuo va 0,14 mol al trong 500 ml hno3 a M vua du thu duoc dd y va 0,672 l n2o duy nhat tinh a va khoi luong muoi tao thanh trong y

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 13/11/2017

  hoa tan 1,68 g mg vao v lit dd hno3 0,25 M vua du thu duoc dd x va 0,448 (la 1 chat khi y duy nhat ) co can dd thu duoc 11,16 g muoi khan cong thuc phan tu cua y va tinh v giai theo11 giai theo khoi luong m muoi =kl+62*no3-

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 13/11/2017

  cho hh gom mg al vao hno3 loang du ,phan ung xong thu duoc 0,02 mol khi n2o va dd x cho naoh du vao dd x thu duoc 0,02 mol khi thoat ra va 5, g ket tua tinh khoi luong al trong hh tren

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phương trình Fe(OH) + H có xảy ra PTHH này không hoặc trong trường hợp nào thì có phản ứng xảy ra ?

  Nếu xảy ra thì phương trình viết như thế nào ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 12/11/2017

  hoa tan 15,2 g cu , cuo bởi dd hno3 1 M thu duoc dd a va 3,36 lit no 

  a, tinh thanh phan % ve khoi luong moi chat trong hh ban dau nong do mol cac chat trong dd thu duoc  

  b, lay luong muoi tren dem nung thi thay con lai 22,58 g chat ran X tinh kl muoi phan huy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ad cho em hỏi có file chứa nghững bài tập trắc nghiệm theo chyên đề ở mục trắc nghiệm để in ra không ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 12/11/2017

  cho m g fe  vao dd chua 1,38 mol hno3 dun nong den phan ung hoan toan thay 0,5 mol chat ran khong tan va co 0,38 mol hh khi no,no2 thoat ra tinh m

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 15 gam hợp kim nhôm - magie vào dung dịch HCl có 15,68 lít hiđro bay ra (ở đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của nhôm, magie trong hợp kim.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa hoc11 CHI TIET

  bởi nguyen quynhhoa ngày 11/11/2017

  cho 5,6 g fe vao dd hno3 sau pu thu duoc khi no va dd a chua 22,34 g muoi (khong co muoi amoni) tinh Vno va Nhno3 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoa 11 chi tiet

  bởi nguyen quynhhoa ngày 11/11/2017

  hoa tan hoan toan 0,368 g hh al,zn can 25 lit dd hno3 0,001 M  vua du sau pu chua thu duoc dd chua 3 muoi tinh nong do mol moi muoi trong dd sau pu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy