tỉ lệ số mol

tỉ lệ số mol

bởi Dương Lavender ngày 10/02/2018

cho a mol Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. hỏi sau phản ứng thu được những chất gì, bao nhiêu mol?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon ở thể khí trong điều kiện thường. Sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào bình đừng đ NAOH dư thấy khối lượng trong bình tăng lên 23g thêm tiếp BaCl2 dư vào thấy xuất hiện 78,4g kết tủa. Xác định ct phân tử của A

 • hoa hoc tong hop

  bởi van dai ngày 10/01/2018 |   0 Trả lời

  dung dich axit dang long nao khi phan ung voi sat se chuyen mau tu dang nguyen the mau trang thanh mau cam va do

 • Giúp mình với

  bởi Phương Thảo ngày 05/01/2018 |   0 Trả lời

  Mình cần gấp lm ạ

 • Hoá học 9 Cô cạn

  bởi Ah'ss Min'ss ngày 02/01/2018 |   1 Trả lời

    Hoà tan 31,8g hỗn hợp X gôgm MgCO3 và CaCO3 bằng dd HCl vừa đủ đc dd A và 7,84l CO2 đktc

  a. Tính %m các chất trg X

  b. Tính V dd HCl 2M

  c. Cô cạn dd A thu đc ?g muối khan

 • 1. Hoà tan hỗn hợp Cao và CaCO3 bằng dd HCl thu đc dd A và 448ml khí đktc. Cô cạn dd A thu đc 3,33g muối khan 

  a. Tính %m chất trong hỗn hợp 

  b. Khí CO2 thoát ra đc dẫn vào 100ml đd NaOH 0,25M. Tính m chất thu đc

 • giup mik nha

  bởi Đỗ Quang Duy ngày 01/01/2018 |   1 Trả lời

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một hidrocacbon X thể khí. Sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì thấy xuất hiện 10 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượn bình tăng thêm 18,6 gam. Xác định CTPT và CTCT có thể có của X