Giúp mình với

Giúp mình với

bởi Phương Thảo ngày 05/01/2018

Mình cần gấp lm ạ

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • hoa hoc tong hop

  bởi van dai ngày 10/01/2018 |   0 Trả lời

  dung dich axit dang long nao khi phan ung voi sat se chuyen mau tu dang nguyen the mau trang thanh mau cam va do

 • Hoá học 9 Cô cạn

  bởi Ah'ss Min'ss ngày 02/01/2018 |   1 Trả lời

    Hoà tan 31,8g hỗn hợp X gôgm MgCO3 và CaCO3 bằng dd HCl vừa đủ đc dd A và 7,84l CO2 đktc

  a. Tính %m các chất trg X

  b. Tính V dd HCl 2M

  c. Cô cạn dd A thu đc ?g muối khan

 • 1. Hoà tan hỗn hợp Cao và CaCO3 bằng dd HCl thu đc dd A và 448ml khí đktc. Cô cạn dd A thu đc 3,33g muối khan 

  a. Tính %m chất trong hỗn hợp 

  b. Khí CO2 thoát ra đc dẫn vào 100ml đd NaOH 0,25M. Tính m chất thu đc

 • giup mik nha

  bởi Đỗ Quang Duy ngày 01/01/2018 |   1 Trả lời

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một hidrocacbon X thể khí. Sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì thấy xuất hiện 10 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượn bình tăng thêm 18,6 gam. Xác định CTPT và CTCT có thể có của X

 • chất vô cơ Z có công thức XaHaCaOd trong đó về khối lượng oxi chiếm 57,14% , cacbon chiếm 14,29% , hidro chiếm 1,19% còn lại là nguyên tố chưa biết X . tìm công thức của chất Z ?

 • Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2, H2O, N2. Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, protein ?