Giúp t với , bài tập muối của amin tác dụng với dung dich kiềm

Giúp t với , bài tập muối của amin tác dụng với dung dich kiềm

bởi Ngọc Long ngày 13/09/2017

Hỗn hợp A chứa 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H9O2N , thủy phân hoàn toàn hỗn hợp A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 muối và hỗn hợp Y gồm 2 amin. Biết phân tử khối trung bình của X là 73,6 đvC , phân tử khối trung bình của Y có giá trị là ?????

A. 38,4    

B. 36,4

C. 42,4

D. 39,4

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • thủy phân hoàn toàn hỗn hợp A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 muối và hỗn hợp Y gồm 2 amin.

  ⇒ phương trình phản ứng

  CH3COONH3CH3 +NaOH → CH3COONa +CH3NH2
                                             x mol
  HCOONH3C2H5 +NaOH→ HCOONa +C2H5NH2

                                        (1-x) mol

  Phân tử khối trung bình của X là 73,6 đvC 

  ⇒ 82x+68(1-x)=73,6

  =>x=0,4=mol

  =>(1-x) =0,6

  Phân tử khối trung bình của Y có giá trị là:

   31x +45(1-x)=39,4

   D nha bạn

  bởi Thùy Trang ngày 13/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

  A. H2N-CH2-COOH          B. CH3COOH                   C. C2H5NH2                         D. C6H5NH2

  Mong các bạn giúp đỡ.

 • Help me mn ới ới ...

  Hỗn hợp M gồm H2NR(COOH)x và CnH2n+1COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol M thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 24,3 gam H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là:

       A. 0,06 mol.                        B. 0,08 mol.                     C. 0,07 mol.                      D. 0,05 mol.

 • Câu này mn giúp vs nha....

  Kết quả thí nghiệm của các hợp chất hữu cơ A, B, C, D, E như sau:

  Mẫu thử

  Thuốc thử

  Hiện tượng

  A

  Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng

  Kết tủa Ag trắng sáng

  B

  Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, đun nóng

  Kết tủa Cu2O đỏ gạch

  C

  Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

  Dung dịch xanh lam

  D

  Nước Br2

  Mất màu dung dịch Br2

  E

  Qùy tím

  Hóa xanh

  Các chất A, B, C, D, E lần lượt là:

       A. Etanal, axit etanoic, metyl axetat, phenol, etyl amin.

       B. Metyl fomat, etanal, axit metanoic, glucozơ, metyl amin.

       C. Metanal, glucozơ, axit metanoic, fructozơ, metyl amin.

       D. Metanal, metyl fomat, axit metanoic, metyl amin, glucozơ.

 • Bữa nay Thầy cô hay ra bài kiểu bài tập mà đáp án lại như trắc nghiệm nè mọi người. Như thế này khó hơn bài tập mình thường. Mọi người giúp em với ạ.

  Đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức, mạch hở X bằng một lượng không khí (chứa 20% thể tích O2, còn lại là N2) vừa đủ, thu được 0,08 mol CO2; 0,1 mol H2O và 0,54 mol N2. Khẳng định nào sau đây đúng?

  A. X là amin bậc 2.

  B. Số nguyên tử H trong phân tử X là 7.

  C. Số nguyên tử C trong phân tử X là 3.

  D. Số đồng phân thỏa mãn điều kiện trên của X là 1.

 • Mọi người ơi, bài lí thuyết amin này đáp án là gì vậy ạ? Giúp mình với. Cảm ơn. Cám ơn. Thank you, every body. smiley

  Những nhận xét nào trong các nhận xét sau là đúng?
  (1) Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc.
  (2) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử.
  (3) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.
  (4) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn lực bazơ của amoniac.

  A. (1), (2), (4).

  B. (2), (3), (4).

  C. (1), (2), (3).

  D. (1), (2).

 • Help me! mọi người ơi!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn nhiều nhiều.

  Hỗn hợp E gồm amin X có công thức dạng CnH2n+3N và amino axit Y có công thức dạng CnH2n+1O2N (trong đó số mol X gấp 1,5 lần số mol Y). Cho 14,2 gam hỗn hợp E tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 21,5 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, cho 14,2 gam hỗn hợp E tác dụng với một lượng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là?