đồng phân hóa học

đồng phân hóa học

bởi ngày 04/09/2017

tại sao cùng 1 câu hỏi mà có 2 đáp án khác nhau thế ạ 

Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phân ester đa chức mạch hở là:

 • A. 3.
 • B. 5.
 • C. 2.
 • D. 4.

Trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án sau: 0

Đáp án đúng: C

H3C − OOC − COO − CH3,

HCOO − CH2 − CH2 − OOCH, và đáp án Các đồng phân: CH3OOC-COOCH3; HCOO-CH2COOCH3; HCOOCH2CH2OOCH; (HCOO)2CHCH3; HCOO-COOC2H5.

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • Mình nghiêng về đáp án này.

  CH3OOC-COOCH3; HCOO-CH2COOCH3; HCOOCH2CH2OOCH; (HCOO)2CHCH3; HCOO-COOC2H5.

  bởi thủy tiên ngày 05/09/2017
  Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • cách giải bài này

  bởi Huynh Huy ngày 15/02/2018 |   0 Trả lời

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe(no3)2 al(no3)3 nh4cl vào nước . chia dung dịch làm 3 phần bằng nhau

     phần 1 td hcl dư đun nóng thoát ra 0,448 lít NO. thêm tiếp Cu dư thấy thoát ra thêm 3,584 lít NO

     phần 2 td dd AgNO3 dư tạo 9,35 gam kết tủa

     phần 3 td dd NaOH dư sau khi kết thúc phản ứng , dung dịch thu được giảm m gam so với dung dịch ban đầu

  NO là sản phẩm khử duy nhất

    tim    m

 • Cho hỗn hợp 0.06 molAl và 0.35 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp gồm CU(NO3)2 và H2SO4 thu được 2,24 lít(đktc) hỗn hợp 2 khí gồm NO và H2, dung dịch chứa m gam muối và 10,05 gam hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng). Tính m

 • cho 400ml dd E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612ml dd NaOH 1M, sau khi các pứ kết thúc thu 8,424g kết tủa. Mặt khác khi cho 400ml E t/dụng vs dd BaCl2 (dư) thì thu được 33,552g kết tủa. Tỉ lệ x:y là 

  A. 3:4

  B. 3:2

  C. 4:3

  D. 7:4

 • co2 và dd kiềm

  bởi Hoàng Mai ngày 21/01/2018 |   1 Trả lời

  Khi cho x mol CO2 và 300ml dd Ba(OH)2 0,1M thu được 3,94g kết tủa. Giá trị của X là

 • cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe203 nung nóng thì thu được 6.72 gam hỗn hợp a gồm bốn chất rắn khác nhau.hòa tan a trong hno3 thì thu được 0,448 lit khí b duy nhất có tỉ khối hơi so với h2 là 15(sp khủ duy nhất)

  a,giá trị m là?

  b,khối lượng hno3 tham gia phản ừng là?

 • ra ba sản phẩm đó

  KCl + ? -> HCl +? +?