bai tap hieu suat

bai tap hieu suat

bởi Lưu Xuân Xuân ngày 17/08/2017

1.cho 360 gam glucozo lên én thành acol etylic,khi sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. biet hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. giá trị của m là a.400    b. 320    c.200        d.160

2. ba ống nghiệm không nhãn chứa ba dung dịch: glucozo, hồ tinh bột, glixerol. để phân biệt 3 dung dịch người ta dùng thuốc thử       a.dd iot         b.ddaxit        c.dd iot và tráng bạc        d. phản ứng với na

Theo dõi (0)

Câu trả lời (2)

 • Câu 2 mình nghĩ là đáp án C. 

  Dung dịch iot thì đặc trưng màu xanh tím để nhận biết hồ tinh bột rồi,

  Hai chất kia glucozơ và Glixerol thì nhận biết bằng AgNO3/NH3 (tráng bạc ak)

  Glixerol không có phản ứng tráng bạc.

  bởi Bánh Mì ngày 17/08/2017
  Like (0)
 • Câu 1: có 2 phương trình phản ứng. Bạn viết ra là giải được ak

  số mol C6H12O6 là : 360/180 = 2(mol)

  C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

  2 mol →                       4 mol

  CO2 + Ca(OH)2 (dư)→ CaCO3 + H2O

  4 mol →                    4 mol

  Số gam kết tủa với hiệu suất 80% là:

  m = 4 . 100 . 0,8 = 320 (gam)

  Nếu bạn lười viết phương trình có thể sử dụng sơ đồ, nhưng lưu ý phương trình lên men glucozơ, Cacbon còn chứa trong C2H5OH nên nhớ lưu ý hệ số

  Sơ đồ: C6H12O6 → 2CO2 → 2CaCO3

             2 mol →                  4 mol

  Đáp án vẫn được kết tủa tương tự

  bởi hi hi ngày 17/08/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan