Bài tập về dẫn xuất Hidrocacbon

Bài tập về dẫn xuất Hidrocacbon

bởi Nguyễn Huy Hoàng ngày 06/02/2018

Có hai hợp chất X, Y chỉ chứa C, H, O thuộc loại no, đơn chức. Khi trộn lẫn hai chất X, Y theo tỉ lệ bất kì ta đều thu được hỗn hợp luôn luôn có tỉ khối hơi so với COlà 1,3636. Khi lấy cùng một lượng bằng nhau của hỗn hợp gồm X và Y, cho tác dụng với Na2COthì thể tích khí COvà thể tích khí H2 bay ra đo ở cùng điều kiện không bằng nhau. Xác định công thức cấu tạo của X và Y

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan