câu hỏi về đồng vị

câu hỏi về đồng vị

bởi Hữu Toàn Nguyễn ngày 14/09/2017

Hidro có 3 đồng vị là 1H, 2H,3H và oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O,18O Có thể có bao nhiêu phân tử nước khác nhau tạo nên từ các đồng vị trên ?

 

Câu trả lời (2)

 • Cấu tạo của 1 phân tử nước là H2O. Như vậy nó được cấu thành từ 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O

  1H-16O-1H  2H-16O-2H   3H-16O-3H    

  1H-17O-1H  2H-17O-2H   3H-17O-3H   

  1H-18O-1H  2H-18O-2H   3H-18O-3H   

  (Đồng vị có H giống nhau)

  1H-16O-2H  1H-17O-2H   1H-18O-2H    

  1H-16O-3H  1H-17O-3H   1H-18O-3H    

  2H-16O-3H  2H-17O-3H   2H-18O-3H   

  (Đồng vị có H khác nhau)

  = 18 đồng vị

  bởi hi hi ngày 14/09/2017
  Like (0)
 • Áp dụng công thức số phân tử dạng A2B được tạo thành từ n đồng vị của A và m đồng vị của B là \(\frac{{m.n(n + 1)}}{2}\)

  NO2 có \(\frac{{2.3.(3 + 1)}}{2} = 12\) phân tử

  N2O có \(\frac{{3.2.(2 + 1)}}{2} = 9\) phân tử

  H2O có \(\frac{{3.3.(3 + 1)}}{2} = 18\) phân tử

  bởi Anh Trần ngày 14/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Hợp chất X có dạng A2B5, tổng số p là 70. Trong thành phần của B có số p = số n, A thuộc chu kì 3 của BTH. Xác định X

 • cho em phương pháp giải bài này với ạ.

  Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị:99,757% 16O :0.039% 17O:0.204% 18O.?

  Tinh số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 ngtử 17O

 • Cho hỏi câu này mọi người ơi!!!!!!!!!!!

  Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ có 2 đồng vị là 14N, 15N còn H có 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Khẳng định nào sau đây là không đúng.

  A. có 12 phân tử dạng NO2.

  B. Có 12 phân tử dạng N2O.

  C. có 60 phân tử dạng HNO3.

  D. có 18 phân tử dạng H2O.

 • Mọi người giải giúp em bài tập đồng vị này nha. Mong hồi âm.........heart

  Trong tự nhiên kali gồm 3 đồng vị 39K chiếm 93,26% và đồng vị 40K chiếm 0,012% và đồng vị 41K. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br và 81Br với nguyên tử khối trung bình của Br là 79,92. Thành phần % khối lượng của 39K trong KBr là

  A. 30,56%.   B. 29,92%.          C. 31,03%.      D. 30,55%.

 • Help me bài này đi mọi người. Xin đa tạ laugh

  Nguyên tố clo có hai đồng vị bền với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là: \(_{17}^{35}\textrm{Cl}\) chiếm 75,77% và \(_{17}^{37}\textrm{Cl}\) chiếm 24,23%. Trong phân tử CaCl2, % khối lượng của \(_{17}^{35}\textrm{Cl}\) là (biết nguyên tử khối trung bình của canxi là 40)

 • Mọi người chỉ em làm bài này với. Em cảm ơn nhiều ạ.

  B (Bo) có 2 đồng vị, đồng vị  chiếm 80%. Hãy xác định số khối của đồng vị còn lại biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,80.