Bài tập đồng vị

Bài tập đồng vị

bởi nguyễn ngọc ngày 08/09/2017

cho em phương pháp giải bài này với ạ.

Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị:99,757% 16O :0.039% 17O:0.204% 18O.?

Tinh số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 ngtử 17O

Câu trả lời (1)

 • Bạn học về nguyên tử khối trung bình rồi đúng không? Đề bài bắt tính số nguyên tử của mỗi loại đồng bị khi có 1 nguyên tử O ntk 17 thì ta sẽ dựa vào % của đồng vị O ntk 17 suy ra số nguyên tử O trung bình. Từ đó lấy giá trị đó nhân với lần lượt các % của đồng vị còn lại sẽ thu được số nguyên tử của mỗi loại.

  Cụ thể như này:

  1 nguyên tử 17O chiếm 0,039% tổng số nguyên tử O => tổng số nguyên tử O là 
  \(N = \frac{{1 \times 100}}{{0,039}} \approx 2564\)
  số nguyên tử 16O chiếm 99,757% tổng số nguyên tử O 
  => số nguyên tử 16O = \(\frac{{2564 \times 99,757}}{{100}} \approx 2558\)

  số nguyên 18O = tổng số nguyên tử O - số nguyên tử 16O - số nguyên tử 17

  => số nguyên 18O = 2564 - 2558 - 1 = 5 nguyên tử

  bởi hi hi ngày 09/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Hợp chất X có dạng A2B5, tổng số p là 70. Trong thành phần của B có số p = số n, A thuộc chu kì 3 của BTH. Xác định X

 • Hidro có 3 đồng vị là 1H, 2H,3H và oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O,18O Có thể có bao nhiêu phân tử nước khác nhau tạo nên từ các đồng vị trên ?

   

 • Cho hỏi câu này mọi người ơi!!!!!!!!!!!

  Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ có 2 đồng vị là 14N, 15N còn H có 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Khẳng định nào sau đây là không đúng.

  A. có 12 phân tử dạng NO2.

  B. Có 12 phân tử dạng N2O.

  C. có 60 phân tử dạng HNO3.

  D. có 18 phân tử dạng H2O.

 • Mọi người giải giúp em bài tập đồng vị này nha. Mong hồi âm.........heart

  Trong tự nhiên kali gồm 3 đồng vị 39K chiếm 93,26% và đồng vị 40K chiếm 0,012% và đồng vị 41K. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br và 81Br với nguyên tử khối trung bình của Br là 79,92. Thành phần % khối lượng của 39K trong KBr là

  A. 30,56%.   B. 29,92%.          C. 31,03%.      D. 30,55%.

 • Help me bài này đi mọi người. Xin đa tạ laugh

  Nguyên tố clo có hai đồng vị bền với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là: \(_{17}^{35}\textrm{Cl}\) chiếm 75,77% và \(_{17}^{37}\textrm{Cl}\) chiếm 24,23%. Trong phân tử CaCl2, % khối lượng của \(_{17}^{35}\textrm{Cl}\) là (biết nguyên tử khối trung bình của canxi là 40)

 • Mọi người chỉ em làm bài này với. Em cảm ơn nhiều ạ.

  B (Bo) có 2 đồng vị, đồng vị  chiếm 80%. Hãy xác định số khối của đồng vị còn lại biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,80.