Các hình thức thực hiện pháp Luật

Các hình thức thực hiện pháp Luật

bởi Tran Luong ngày 01/06/2017

Công ty x đã chấm dứt hợp đồng lao động với chị y sau khi chị vừa sing con, chị y đã khiếu nại, giám đốc công ty đã giải quyết cho chị. Hỏi giám đốc công ty trong trừơng hợp này đã thực hiện hình thức nào của pháp luật?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

  • Chị x bị công ty chấm dứt hợp đồng sau khi mới sinh con. Chị đã khiếu nại, giám đốc cũng đã giải quyết cho chị. Trong trường hợp này, chị x và giám đốc đã

    A, sử dụng p.luật và thi hành p.luật.    

    B. Sử dụng p.luật  và tuân thủ p.luật.

    C. Sử dụng p.luật và áp dụng p.luật

  • Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân

    A khiếu nại tố cáo b tự do ngôn luận c bất khả xâm phạm về chỗ ở d quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo