ca dao tuc ngu

ca dao tuc ngu

bởi Võ Emily ngày 17/12/2017

những câu ca dao nói về thực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lí, ghi rõ giúp em 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan