Hoá học thi đại học

Hoá học thi đại học

bởi nguyển hằng ngày 11/02/2018

Hoa tan hoan toan 18,08 gam hon hop chat rắn gồm Fe,Cu và một oxit Fe trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối có khối lượng m gam và 672 ml H2 (dktc).Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thu được 96,93 gam kết tủa. Mặt khác hoà tan hết 18,08 gam chất rắn trên trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lit (dktc) hỗn hợp khí Yenl ạ gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol 7:3 .Giá trị m là 

 

 

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan