Công nghê 10 bài 7

Công nghê 10 bài 7

bởi Trịnh Thị Hạnh San ngày 17/12/2017

Khi trồng lúa vụ Thu Đông hay Hè Xuân theo em vụ nào thường xuyên xuất hiện sâu bệnh. Vì sao ?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan