Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 42 Luyện tập dẫn xuất halogen, ancol, phenol

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK 1 hỏi đáp

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):