GDCD 8 Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

5 trắc nghiệm 4 bài tập SGK

Học 247 giới thiệu đến các em học sinh bài học Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng hi vọng đây sẽ là tài liệu không chỉ dành cho các em học sinh tham khảo mà con cho tất cả các quý thầy cô dùng trong việc soạn bài giản của mình. 

Tóm tắt bài

I. Đặt vấn đề

Trên đường đến trường Lan thấy một người đang đốt rừng làm rẫy. Đến lớp Lan kể cho các bạn nghe. Các bạn đã trách Lan thiếu tinh thần trách nhiệm bảo vệ rừng - tài sản quý giá của nhà nước. Nhưng Lan nghĩ đấy là trách nhiệm của những người được giao quản lý tài sản và các cấp chính quyền chỉ cán bộ kiểm lâm hoặc Ủy ban nhân dân mới có quyền can thiệp vào sự việc đó. 

 • Ý kiến của Lan đúng hay sai?
  • Ý kiến của Lan đúng. 
  • Vì rừng - tài sản quý giá của nhà nước giao cho kiểm lâm, Ủy ban nhân dân, cấp chính quyền có trách nhiệm quản lý. 
 • Ở trường hợp của Lan em sẽ xử lý như thế nào? 
  • Em sẽ báo cho cơ quan có thẩm quyền can thiệp 
  • Bản thân em cũng có trách nhiệm với tài sản của nhà nước

II. Nội dung bài học

1. Khái niệm

 • Tài sản nhà nước gồm:
  • Đất đai, rừng núi.
  • Sông hồ, nguồn nước, tài nguyên: Biển, Thềm lục địa, vùng trời.
  • Vốn tài sản cố định do nhà nước xây dựng.
 • Tài sản nhà nước: thuộc quền sở hữu toàn dân.
 • Lợi ích công cộng: Lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.
  • Đường xá, cầu cống, bệnh viện, trường học,...

 2 .Tầm quan trọng

 • Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất để xã hội phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

3. Nghĩa vụ của công dân

 • Công dân có nghãi vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhànước và lợi ích cộng đồng.
 • Không được xâm phạm.
 • Khi được nhànước giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô lãng phí

4. Nhà nước quản lý tài sản như thế nào?

 • Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện các qui định pháp luật và quản lý về sử dụng tài sản thuộc sở hữu tàon dân.
 • Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích cộng đồng.

Lời kết

Học xong bài này các em cần nắm tài sản nhà nước, lợi ích công cộng, nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. 

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 8 Bài 17 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 17 có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học sau: Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân