Địa lý 6 Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

5 trắc nghiệm 4 bài tập SGK 1 hỏi đáp

Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất giúp các em thực hành kĩ năng quan sát, phân tích đánh giá bản đồ về sự phân bố các châu lục, đại dương trên Trái Đất. Xác định vị trí các châu lục và các đại dương. Mời tất cả các em cùng tìm hiểu bài học này. 

Tóm tắt lý thuyết

♦ Trên lớp vỏ Trái Đất có các lục địa và đại dương. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở nửa cầu Bắc, còn các đại dương phần bố chủ yếu ở nửa cầu Nam.

1. Hãy quan sát hình 28 (trang 34 SGK Địa lý 6) và cho biết

Hình 28. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở các nửa cầu Bắc và Nam

(Hình 28. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở các nửa cầu Bắc và Nam)

 • Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Bắc.
 • Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Nam.
 • Nửa cầu Bắc: Lục địa: 39,4% và Đại dương: 60,6%
 • Nửa cầu Nam: Lục địa: 19,0% và Đại dương: 81,0%

2. Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng số liệu dưới đây rồi cho biết

Bản đồ tự nhiên Thế giới

(Bản đồ tự nhiên Thế giới)

Đất nổi trên Trái Đất

Diện tích (triệu km2)

Lục địa Á – Âu

Lục địa Phi

Lục địa Bắc Mĩ

Lục địa Nam Mĩ

Lục địa Nam cực

Lục địa Ô-xtrây-li-a

Các đảo ven lục địa

50,7

29,2

20,3

18,1

13,9

7,6

9,2

Câu hỏi:

 • Trên Trái Đất có những lục địa nào?
 • Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?
 • Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?
 • Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?
 • Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Trả lời: 

 • Những lục địa trên Trái Đất: Á- Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Ô-xtrây-li-a, Phi.
 • Lục địa có diện tích lớn nhất: Á-Âu, ở nửa cầu Bắc.
 • Lục địa có diện tích nhỏ nhất: Ô-xtrây-li-a, ở nửa cầu Nam.
 • Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Ô-xtrây-li-a, Nam Cực.
 • Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc: Á-Âu, Bắc Mỹ.
 • Ngoài ra nằm cả hai nửa cầu Bắc và Nam là: Phi, Nam Mỹ.

3. Dựa vào bảng dưới đây, cho biết

Các đại dương trên Trái Đất

Diện tích (triệu km2)

Thái Bình Dương

179,6

Đại Tây Dương

93,4

Ấn Độ Dương

74,9

Bắc Băng Dương

13,1

a. Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

b. Tên của bốn đại dương trên thế giới.

c. Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

d. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Trả lời: 

a. Phần trăm của bề mặt các đại dương:

 • Ta có Tổng diện tích các đại dương là: = 179,6 + 93,4 +74,9 +13,1 = 361 triệu km2
 • Vậy % bề mặt các đại dương = (361 triệu km2 / 510 triệu km2) x 100% = 70,8%

b. Tên của bốn đại dương trên thế giới: 

 • Thái Bình Dương
 • Đại Tây Dương
 • Ấn Độ Dương
 • Bắc Băng Dương

c. Đại dương có diện tích lớn nhất: Thái Bình Dương.

d. Đại dương có diện tích nhỏ nhất: Bắc Băng Dương.

Lời kết

Qua bài học này các em cần xác định trên bản đồ các châu lục, đại dương trên Trái Đất. Biết quan sát, đọc, phân tích đánh giá và nhận xét bản đồ.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 6 Bài 11​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 11​ có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247