Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian làm bài: 90 phút Số lượng câu hỏi: 0 câu Số lần thi: 152

Câu hỏi trắc nghiệm (48 câu):

 

TRA CỨU CÂU HỎI

Nhập ID câu hỏi: