Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

 • Bài 6: Nước Mĩ

  Bài 6: Nước Mĩ
  Bài học nhằm giúp các em học sinh tích lũy thêm kiến thức về lịch sử phát triển của nước Mĩ qua 3 giai đoạn: 1945 - 1973; 1973 - 1991; 1991 - 2000. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Tây Âu

  Bài 7: Tây Âu
  Bài học nhằm cung cấp cho các em học sinh về lịch sử phát triển của các nước Tây Âu.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Nhật Bản

  Bài 8: Nhật Bản
  Bài học dưới đây sẽ trang bị cho các em học sinh kiến thức về các giai đoạn phát triển của nước Nhật Bản.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết